PRENOSNI AGREGATI

Snaga u pokretu: QEP, P i IP generatori do 12 kVA

0 h trajanja
od 0 kg
od 0 dBa

iP generatori

od 21 kg - tihi kao 63 dB(A) na udaljenosti od 7 m - 6 sati prije ponovnog punjenja gorivom - mogu se spojiti višestruke jedinice - inverterska tehnologija

Generatori P raspona

od 52 kg - tihi kao 70 dB(A) na udaljenosti od 7 m - 11 sati prije ponovnog punjenja gorivom - AVR električno pokretanje

QEP raspon generatora

od 42 kg - tihi kao 61 dB(A) na udaljenosti od 7 m - 12 sati prije ponovnog punjenja gorivom - AVR električno pokretanje - Daljinsko pokretanje

KATALOG PRENOSNIH AGREGATA