ZRAČNI KOMPRESORI

INDUSTRIJSKI-ELEKTRO KOMPRESORI

Istražite idealno industrijsko rješenje za kompresore zraka koji odgovaraju vašim potrebama​

KLIPNI KOMPRESORI

Klipni kompresori za svaku primjenu

DODATNA OPREMA ZA TRETMAN VAZDUHA

Rezervoari za kompresovani vazduh, linijski filteri za odvajanje uljnih para i nečistoća, tretman kondenzata i sušači vazduha

BEZULJNI KOMPRESORI

Kompresori zraka bez ulja posebno su razvijeni za vaše aplikacije gdje je kvaliteta zraka ključna za krajnji proizvod i proizvodne procese

DUVALJKE

Naša cjelokupna paleta kompresora zraka bez ulja specifično je dizajnirana za primjene koje zahtijevaju kompresovani zrak pod pritiskom između 0,3 i 1,5 bara (apsolutni pritisak)