DIZEL KOMPRESORI

Prenosni-mobilni kompresori prilagođeni vašim potrebama

Prenosivi-mobilni kompresori zraka s pogonom na dizel 7-22 m³/min (275-784 cfm) / 7-14 bar (100-205 psi)

Prenosivi-mobilni kompresori zraka s pogonom na dizel 2-5 m³/min (33-175 cfm) / 7-12 bar (100-175 psi)

Prenosivi-mobilni kompresori zraka s pogonom na dizel 19-60 m³/min (678-2000 cfm) / 7-35 bar (100-500 psi)

OPREMA ZA GRAĐEVINARSTVO

dodatne mogućnosti