SUŠAČI VAZDUHA

Poboljšajte kvalitet komprimovanog vazduha sa adsorpcionim sušačem

  • Svi naši sušači komprimiranog zraka dizajnirani su da rade na najefikasniji i ekološki prihvatljiv način, čime doprinose smanjenju ugljenog otiska.

  •  Potpuni asortiman proizvoda s tačkama rose od +3 do -70 °C kako bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta zraka za vašu primjenu

  •  Tretirani zrak pomaže u sprječavanju korozije cjevovoda, propadanja proizvoda i preranog otkaza pneumatske opreme

Adsobcioni sušači

Friziderski sušači

DODATNA OPREMA ZA TREMAN VAZDUHA​

dodatne mogućnosti